Slezský betlém Ondřeje Vávry

Ondřej Vávra je betlémář z Nového Bydžova. Věnuje se řezbářství. Papírový betlém vytvořil z popudu betlémářské obce a přátel. Inspirován byl prý lidovými betlémy z Beskyd a oblasti Frenštátu. Proto jsem jej překřtil na Valašský nebo Beskydský betlém. Vydán tiskem byl v roce 2022.

Způsob ztvárnění skutečně evokuje staré betlémy a má jaksi „řezbářský výraz“, což se mi na něm moc líbí. Kombinuje vánoční a tříkrálovou scenérii. V originální verzi je i kometa, kterou jsem ale nepoužil, protože se podle mého příliš „tluče“ se scénou Zvěstování pastýřům a andělským chórem nad betlémskou jeskyní, který pěje: „Sláva na výsostech Bohu.“

Doporučením umístit betlém jednoduše na šikmou plochu jsem se neřídil a místo toho jsem, po vzoru ousteckých betlémářů, vytvořil vlastní stupňovitou krajinu včetně malované dáliny, která má evokovat beskydské kopce. Pro celkový výraz betléma mi to přijde vhodnější.

Fotografie dokumentují přípravu betléma a zejména tvorbu krajiny. Od jednoduchého 2D rozložení figurek, přes, jak říkám špendlenou zkoušku, kdy zkusmo kvůli proporcím krajiny umísťuji klíčové figury s pomocí špejlí a velkých špendlíků, až po malování krajiny a finální sestavení. Figurky jsou podlepené kartonem, vyztužené špejlemi, okraje figurek jsou barevně retušované.

Hromniční betlém Jiřího Knapovského

Originál betléma vytvořil orlickoústecký betlémář Jiří Knapovský v 80. letech 20. století. Měl by být umístěn v regionálním muzeu ve Vysokém Mýtě. Tiskem jej pak v redukované podobě (chybí některé budovy a figury) vydala tamní tiskárna roku 2021.

Scéna představuje Jeruzalém. V Chrámu drží malého Ježíše stařec Simeon, jemuž bylo přislíbeno Hospodinem, že nezemře, dokud nespatří Mesiáše. Dále je zde prorokyně Anna, Marie a Josef s obětními holoubaty. Tuto biblickou scénu popisuje evangelium podle Lukáše v druhé kapitole, verše 22-39.

Betlém se stavěl v době Hromnic, tedy svátku Uvedení Páně do Chrámu, 2. února.

Patero povídání o betlémech

Betlémy jsou zvláštní kategorií lidového umění, která má v naší zemi dlouhou tradici a která přečkala jak totalitu komunistickou, tak ústup zbožnosti a křesťanství z veřejného života. Nemá smysl tu mudrovat o tom, zda jsme nebo nejsme ateistickou společností, faktem zůstává, že i přes ústup vnějších projevů náboženskosti zůstaly betlémy součástí Vánoc v mnoha našich domácnostech. Betlémy v kostelích jsou jasná věc, ovšem betlémy domácí jsou velký fenomén v našich končinách, který ve světě není zdaleka tak rozšířený. Jestli je něco vánočně specifického pro naši kotlinu, krom Ježíška, pak jsou to určitě domácí betlémy. A nejde zdaleka jen o tradiční betlémářské oblasti – Orlickoústecko, Vysočina (Třešť, Třebíč), Králíky… domácí betlém k Vánocům v Česku prostě patří.

Lodhéřovský betlém.
Pokračovat ve čtení „Patero povídání o betlémech“

Podél Lužnice tam a Židovou strouhou zase zpátky.

Roads go ever ever on,

Over rock and under tree,

By caves where never sun has shone,

By streams that never find the sea;

Over snow by winter sown,

And through the merry flowers of June,

Over grass and over stone,

And under mountains in the moon.

Kolem Lužnice zase jinak. Z Bechyně do Tejna a zase zpět. 

Je to trochu delší cesta, nějakých 36 km, ale zase nic moc převýšení (asi 510 m), takže to za den zvládnete a nožičky vám neupadnou. Možná.

Samostatně si lze projít Židovu strouhu tam a zpět.

Bechyňka – jezdíme elektricky už od roku 1903

Do Bechyně můžete dojet i autem, ale vlakem to má styl a je to navíc zážitek. Už od roku 1903! Nejspíš sice nepojedete ani s Elinkou, ani s Bobinkou, potáhne vás žehlička, ale to je fuk, protože jde o cestu kochací, zážitkovou.

Pokračovat ve čtení „Podél Lužnice tam a Židovou strouhou zase zpátky.“

Hólí po česku aneb Rozpustilá synkretická oslava jara.

Znáte indický svátek hólí? „Usměvaví lidé v rukách svírají pytlíky s práškovou barvou zvanou gulal nebo lahve s barevnou tekutinou, a za veselého pokřiku: „Happy holi!”, se snaží zasáhnout co možná nejvíc oslavujících,” tak popisuje jeden z nejvýraznějších rysů oslavy svátku hólí jeden internetový cestopis.

Takhle vidí Hólí v Betlémě AI (DALL-E).

A zkoušeli jste to doma s akrylovou barvou? Ideálně na prahu obýváku?

„A tohle už dodělám zelenou klasikou,” komentuju si sám pro sebe, jako obvykle, finální úpravy pozadí tříkrálového betléma Jaroslava Heraina. No jo, mám teď novou radost, od Vánoc jsem se vrhnul na plnění dávného snu, stavění papírových betlémů. Ale o tom zase jinde. 

Pokračovat ve čtení „Hólí po česku aneb Rozpustilá synkretická oslava jara.“

Rusalka aneb Z tajemné biologie úhoře

Přehnaně realistická, ale velmi promyšlená a dokonale fungující scéna nového berlínského nastudování Rusalky v první polovině večera (záměrně nepíšu o jednáních, protože s těmi nakládá režie volně) nenechává příliš prostoru divákově představivosti. Ano, k dokonalosti výjevů tu občas opět chybí, aby postavy odcházely správnými dveřmi. Na tuhle režijní nedůslednost jsem háklivý, u dokonale detailu věrných scén dvojnásob. Nicméně jinak je to filmový výjev bez chyb.

Sledujeme nájemní dům kdesi v Berlíně. Podle výhledu z terasy ve střešním apartmánu by znalec této metropole jistě určil i přesnou čtvrť, kde se děj odehrává. Na nebi občas proletí holub, plynule zde ubývá denního světla. Filmová režie a promyšleně vystavěná scéna umožňují vyprávět děj opery zcela plynule bez přerušení pro nějaké scénické přestavby. Snad i proto není dodrženo členění na dějství tak, jak je Kvapil s Dvořákem plánovali. Představení by se klidně mohlo odehrát i bez přestávky, kdyby… 

Rusalka, Staatsoper unter den Linden | foto: Gianmarco Bresadola, zdroj: Staatsoper unter den Linden
Pokračovat ve čtení „Rusalka aneb Z tajemné biologie úhoře“

Snění ve Werichově vile

Uhel v ruce umělce, úlomky padají na podlahu. Uhlem zamazaná bosá chodidla, uhlem zamazané dlaně i tváře. Uhlem vytvořená maska, uhlem malovaný rubáš…

Jak působivé a nečekané překročení z masopustní radosti do popelce. Jak působivé překročení z městského života Francie do Château Petrkov nr. 13. 

Klára Trojanová a Martin Dvořák | foto: Oskar Stolín, zdroj: ProART
Pokračovat ve čtení „Snění ve Werichově vile“

Samson a Dalila

Jednou se pak zamiloval do jedné ženy v údolí Sorek. Jmenovala se Dalila. Přišli za ní filištínští vládci a žádali ji: „Sveď ho a zjisti, v čem je ta jeho veliká síla a jak bychom ho mohli přemoci, spoutat a zkrotit. Každý z nás ti dá jedenáct set šekelů stříbra.“

Soudců 16: 4-5

A když byli v nejlepším, řekli: „Zavolejte Samsona, ať je zábava!“ Zavolali tedy Samsona z vězení, aby je bavil. Když ho postavili mezi sloupy,  Samson požádal chlapce, který ho vedl za ruku: „Nech mě sáhnout na sloupy, které drží tenhle chrám. Chci se o ně opřít.“  Chrám byl plný mužů i žen. Byli tam i všichni filištínští vládci. I na střeše bylo kolem tří tisíc mužů a žen, kteří chtěli vidět tu zábavu se Samsonem.

Tehdy Samson volal k Hospodinu: „Hospodine, Pane můj, rozpomeň se na mě! Ještě jednou mi prosím dej sílu, Bože! Ať se Filištínům najednou pomstím za obě své oči!“ Pak nahmatal oba prostřední sloupy, které držely chrám, a opřel se o ně, pravicí o jeden a levicí o druhý.  „Ať zemřu i s těmi Filištíny“ zvolal Samson a zatlačil vší silou, takže se chrám zřítil na vládce i na všechen lid uvnitř. Tak jich zabil při své smrti více než za svého života.

 Potom tam přišli jeho bratři a celá jeho rodina, aby si ho vzali. Odnesli ho a pohřbili mezi Coreou a Eštaolem v hrobě jeho otce Manoacha. Soudil Izrael dvacet let.

Soudců, 16:25-31

Derniéra, uf to je dobře.

Samson a Dalila. Snad všeobecně známý biblický příběh o tom, jak bídní Filištíni válku vést nebyli líní a… nastrčili Dalilu, aby svedla silného izraelského válečníka Samsona. 

Dalila sice uspěje, Samson jí podlehne, ale jeho zápal pro Boha je nakonec silnější. A vůbec, chrám je jen jeden, milý bože Dagone, takže škubneme sloupy a pohřbíme všechny ty tvé bídné Filištíny i s Dalilou a Samsonem.

Příběh je to krásný, plný svodů, vášně, podvodu a zrady. Mužný Samson, svůdná a krásná Dalila. Paže lesknoucí se potem a olejem, rafinovaný parfém a ladné ženské křivky. Roztoužená srdce. 

Samson a Dalila, foto: Martina Root, zdroj: Jihočeské divadlo
Pokračovat ve čtení „Samson a Dalila“

Developer má souhlasné stanovisko EIA.

Se s tim smiř!

Od 12.5.2020, kdy krajský úřad zveřejnil oznámení o záměru vystavět nad Soběslaví megalomanské haly logistického centra, uplynulo necelého 3,5 roku a na vývěsce se můžeme dočíst, že developer v procesu EIA uspěl.

Vyšel z něj vítězně se souhlasným stanoviskem a 36 podmínkami, které mu krajský úřad uložil splnit. Bohužel ani jedna z nich není tak závažná, aby ji developer nezvládl, některé jsou pak vyloženě směšné. Namátkou vyberu třeba plachtování vozů v průběhu stavby nebo čištění techniky, seřízení strojů a dodržování pracovních přestávek. V podstatě povinnosti, které vyplývají z jiných právních předpisů nebo norem.

Krajský úřad připustil, že prakticky všechny oblasti životního prostředí (ovzduší, půda, biologická rozmanitost, krajina…) budou realizací záměru trvale dotčeny. Konstatoval však, že nanejvýš středně. A občanům města uložil také jednu podmínku ve stylu Zmikunda z Oprásků: „Se s tim smiř!” 

Pokračovat ve čtení „Developer má souhlasné stanovisko EIA.“

Jak jsem si spravil hudební chuť.

Po nepříliš povedených hudebních číslech vánočního času jsem si v novém roce spravil chuť. 

Mesiáš. 

Pravý lék na všechny zpackané hudební produkce. (Tedy pokud je ovšem provedený dobře.) Vůbec se nedivím, že kolovaly zvěsti o tom, že tohle oratorium přece ten Händel nemohl napsat sám jen tak a ještě k tomu za necelý měsíc! Nene, to samy Prozřetelnost a Moudrost vedly jeho myšlenky a vytvořily dílo hodné oslavy Hospodina.

Mesiáš zdaleka není jen nejznámější “Aleluja”, které snad aspoň v některé z úprav slyšel a zná každý. Mesiáš je Händelovo geniální hudební dílo na Charlesem Jennensem mistrně uspořádané biblické texty. Takový posilující hudební bujón evangelijního poselství – kdo má uši slyš, je tu dobrá zpráva pro všechen lid.

Mesiáš, Nicholas Kraemer (dirigent), Andrew Staples (tenor) a Česká filharmonie, foto: FB Česká filharmonie, Petra Hajská.
Pokračovat ve čtení „Jak jsem si spravil hudební chuť.“