Otevřený dopis radním města Soběslavi ve věci hlasování o návrhu akce GraffitEko

Město Soběslav, k rukám radních

V Soběslavi dne 27. 5. 2019

 

VĚC: Otevřený dopis radním města Soběslavi ve věci hlasování o návrhu akce GraffitEko

Vážená paní radní, vážení pánové radní!

Obracím se na Vás tímto otevřeným dopisem ve věci akce GraffitEko, o které jste hlasovali na svém zasedání 14. 5. 2019.

Na základě informace z  Usnesení RM 14/2019, které bylo na internetových stránkách města Soběslavi publikováno o den později, jsem se dozvěděl, že akce GraffitEko nebyla odsouhlasena (usnesení č. 14/141/2019). Další informaci k tomuto usnesení jsem obdržel od tajemníka města pana Ing. R. Brylla na schůzi Komise životního prostředí a odpadového hospodářství (dále jen Komise ŽP a OH), jejímž jsem předsedou. Informace se týkala výsledku hlasování o akci. Hlasování bylo v poměru 3 hlasy pro, 3 hlasy proti, jeden člen Rady města (dále jen RM) se hlasování zdržel. K jednotlivým hlasům jsem však nedostal jména. Ta budou k dispozici až po zveřejnění zápisu z jednání RM, proto se na Vás nemohu obrátit jmenovitě.

K celé akci již bylo řečeno i napsáno mnohé. Máme za sebou ostatně již dva realizované ročníky a nadšení škol pro akci trvá, přesto však mi dovolte zopakovat pár informací.

Cílem GraffitEko je zvýšit povědomí o tématech životního prostředí, zdrojů a nakládání s odpady u dětí a mládeže v Soběslavi a propojit toto téma vhodným a jednoduchým způsobem s veřejným prostorem a jeho využitím. K veřejnému prostoru, který spoluutvářeli, mají totiž lidé zcela jiný vztah, než k prostoru, na jehož tvorbě neměli žádný podíl. Viditelným výstupem celé akce je pak ono malování na kontejnery na tříděný odpad. Zdaleka tedy nejde jen o zkrášlování nebo hyzdění veřejného prostoru, jak je akce občas zúženě interpretována.

Co je na celé akci zásadní a nemělo by být přehlédnuto, je skutečnost, že akce byla a je dobrovolná! I přes tento zdánlivý hendikep se do ní k dnešnímu dni zapojilo šest (!) soběslavských škol a vzdělávacích institucí.

Tradičně se zapojují studenti gymnázia, žáci obou základních škol, zapojila se základní umělecká škola, Rolnička a letos Domov mládeže při Střední škole řemeslné.

Mladí lidé i jejich učitelé a učitelky pracovali nad rámec svých povinností, promýšleli témata, tvořili v týmech a jejich díla prošla soutěží výtvarných návrhů. Byla tedy kriticky posouzena dalšími nezávislými lidmi, z nichž většina se věnuje výuce výtvarné výchovy nebo práci s mládeží.

V době, kdy z mnoha stran slyšíme o krizi školství a nedostatku motivace mladých lidí a žehráme tu i onde na nedostatek času, jsme byli v Soběslavi svědky naprosto dobrovolného zájmového spojení a propojení různých věkových skupin mladých lidí a různých typů škol (od speciálních škol Rolničky nebo ZUŠ, přes základní školy až po gymnázium nebo SŠŘ) v tvůrčí aktivitě. Soutěživě a přitom týmově. To je jádro GraffitEko!

Akci organizačně i materiálně zajišťoval spolek Soběslávka, pro město Soběslav nebyla akce spojena s žádnými náklady.

Od města Soběslav jsme požadovali jediné: příležitost a prostor pro realizaci vítězných návrhů.

Pro letošní rok byly zvoleny kontejnery u nádraží. Nevlídnou estetiku celého prostoru jistě zná nejen každý Soběslavák, ale i lidé přespolní. Soběslávka, jako pořadatel projektu, žádala o možnost umístit vítězné návrhy třetího ročníku právě na ony kovové kontejnery typu „Meva“ u nádraží. Nic víc, nic míň.

Podpora výtvarných návrhů veřejností byla v předchozích ročnících krásně vidět na internetových stránkách, kde byla možnost o návrzích hlasovat. Stejně tak byla vyjadřována na sociálních sítích a v neposlední řadě se i při samotných realizacích ve veřejném prostoru mladí malíři a malířky potkávali s kladným přijetím. Za celé dva ročníky nedostali organizátoři akce žádný negativní podnět a ani Komise ŽP a OH žádný takový podnět neprojednávala a nebyl jí ze strany občanů sdělen. Pouze dva radní se v loňském roce vyjádřili k celé akci negativně, ale neuvedli žádné občanské podněty. Jediné, o čem se hovořilo letos, když Komise ŽP a OH projednávala návrh na umístění vítězných návrhů 3. ročníku, bylo doplnění textové informace o tříděných komoditách na malované kontejnery, s čímž organizátoři nemají problém. Komise ŽP a OH o návrhu před předložením do RM  též hlasovala a návrh většinou hlasů doporučila. Pochopitelně nemohu a nechci tvrdit, že se realizované návrhy všem líbí, jednak ono líbí/nelíbí je otázkou vkusu a jednak je jasné, že vždy se najdou hlasy, které budou tvorbu dětí a mladých lidí kritizovat. Pozitivní efekt celé akce ale podle mne jednoznačně převažuje a je doložitelný.

Navzdory všemu výše uvedenému jste se, vážení radní, na svém jednání 14. 5. 2019 rozhodli akci nepodpořit, tedy nedat mladým lidem prostor k realizaci vítězných návrhů, které vzejdou z letošního ročníku GraffitEko.

Rozhodli jste se v tomto případě odmítnout převažující pozitivní zkušenosti dvou realizovaných ročníků a také nevzít ohled na doporučení Komise ŽP a OH, která akci při svém hlasování doporučila čtyřmi hlasy z pěti.

Tento otevřený dopis Vám nepíšu proto, abych vám upřel právo na rozhodnutí, ale proto, abych Vás požádal o zdůvodnění Vašeho hlasování proti návrhu, případně zdůvodnění, proč jste svého hlasu nevyužili.

Těm pak z Vás, kteří návrh podpořili, velmi děkuji a Vaší podpory si cením!

S ohledem na výsledky Vašeho hlasování, které z mého pohledu vyznělo spíše jako nerozhodné, Vás pak všechny žádám, abyste znovu zvážili všechny dopady celé akce a neredukovali je na souhlas či nesouhlas s konkrétní grafickou podobou vítězných návrhů, protože ty si již svojí soutěží prošly.

Dnešní doba jasně ukazuje, že mladí lidé chtějí a mají mít příležitost mluvit do věcí veřejných a utvářet veřejný prostor. Podpořte je v tom, protože oni jsou budoucnost tohoto města! I tak nepatrná akce, jakou je GraffitEko, může mladým lidem ukázat, že je berete vážně jako partnery. Nebude Vás to stát vůbec nic, to oni budou věnovat svůj čas, um a úsilí a věřte, že jim výsledek není lhostejný.

Děkuji!

S pozdravem

 

Zdeněk KOZLÍČEK
koordinátor akce GraffitEko

 

8 odpovědí na “Otevřený dopis radním města Soběslavi ve věci hlasování o návrhu akce GraffitEko”

  1. Děkuji pane Kozlíčku za tento open source občanský postoj!
    Takové to papalášské: my to víme nejlíp, známe i my ve Veselí. Jen předmět byl jiný. Při návrhu na rozmístění moderního umění ve městě, zaznělo i toto: …soch máme dost, proč utrácet za další….. Rada města se občas promění ve (Z)radu.

  2. Děkuji za ten otevřený dopis. Nečekané zamítnutí podpory akce ze strany města mne osobně velmi překvapilo a teď mám možnost dozvědět se důvody. Třeba pak to rozhodnutí rady města dodatečně pochopím .

  3. Po dlouhé době čtu něco co má smysl a vidím pouze pozitiva vážně nechápu důvody pro zamítnutí město to nic nestojí a vidět spojené úsilí dětí je v dnešní době malý zázrak velmi vám fandím a doufám , že nakonec uspějete !!!! S pozdravem Michal

  4. Já myslím, že je to jednoduché. Už léta to u nás funguje tak, že co se nelíbí panu starostovi to se nedělá.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.