Ředění pravdy

“Chceme být dobrými sousedy,” říká zástupce EXPRIN PROPERTY pan Hulínský. 

Dobrý soused je jistě požehnání. Stačí se ale podívat na mrazivě vtipný film Vlastníci nebo si vzpomenout na vlastní sousedské spory a víme, že situace není vždy růžová. 

Sousedy si zpravidla tak úplně vybrat nemůžeme. Můžeme ale nastavit pravidla společného soužití. V případě průmyslové zóny v Soběslavi je takovým domovním řádem územní plán města. Záměr předložený EXPRIN PROPERTY ukázal velmi jasně jeho limity. Diskuze o nich je záležitostí města a věřím, že na ni dojde.

Co je však u nového souseda zarážející, je způsob, jakým se staví k obyvatelům města. Je to on, ne občané, kdo měl přijít první a představovat projekt. Nelze se vymlouvat na epidemiologickou situaci, naopak, zdá se, že omezení v době krizového stavu hrála investorovi do karet. Slušný investor by počkal s podáním na krajský úřad a naopak se snažil dostat k občanům maximum informací, představil by projekt zastupitelům. Nejsou to občané, kteří měli někoho kontaktovat, je to investor, kdo měl záměr kvalitně představit a diskutovat o něm. 

Kdo je ale investor? Vždyť ještě v dubnu Rada města měla na jednání projekt společnosti DIVIDEND PLUS, na Krajský úřad předložila projekt zase jiná společnost a nyní ještě přišla  EXPRIN PROPERTY s tím, že zastupuje právě podatele záměru v EIA. Ani jedna ze zmíněných společnosti se neobtěžovala  představit veřejnosti záměr před podáním na Krajský úřad. 

“Možná jsme měli být ve vztahu k obyvatelům Soběslavi aktivnější v komunikaci i my sami,“ píše dále pan Hulínský. To není obhajoba, ale přiznání zásadního selhání.  A co slibuje jako náplast? Powerpointovou prezentaci, kterou pošle v červenci těm, kdo si o ní napíšou. Překvapuje mě, že nepřišli s projektem na disketách a obrázky na diapozitivech.

Nebavíme se tu o sousedské slavnosti, pikniku v parku, ale o projektu za desítky miliónů, který poznamená město na desítky let a může přinést spousty problémů. A máme tu investora s mizivým základním kapitálem, který až po uplynutí lhůty pro připomínkování ve zjišťovacím řízení EIA přijde s powerpointovou prezentací. Takto našemu novému možnému sousedovi záleží na občanech.

Ještě se divíte, že jsou občané vystrašení a s projektem nesouhlasí? Osobně mi tohle v kombinaci s chabými limity územního plánu stačí k tomu, abych řekl projektu NE. A domněnky a nepodložené údaje? Nikoli. Všechna čísla uvedená v petici jsou ze záměru předloženého na Krajský úřad k připomínkování, to si mohl každý ověřit. Nic víc nám investoři nedali a o ničem jiném nyní krajský úřad nebude rozhodovat.

Je povinností investora, chce-li být dobrým sousedem, dát o sobě pořádně vědět, být čitelný a důvěryhodný. Dobrý soused se neplíží podél plotu, aby si otrhal ovoce z druhé zahrady. 

Není pravdou, že pro připomínky a návrhy bude prostor až v územním řízení. Nikoli, prostorem připomínek je už samo řízení EIA, které územnímu řízení předchází. EIA totiž není jen o životním prostředí, ale také o vlivech na obyvatelstvo. Doporučuji přečíst si první dva paragrafy příslušného zákona, které vymezují rámec. Hovoří se v nich i o kulturním dědictví a udržitelném rozvoji společnosti. EIA nás zavazuje chránit dědictví předků a hledět k udržitelné budoucnosti pro naše děti, a proto dává prostor k připomínkování i občanům, zájmovým sdružením občanů a také peticím. A petiční právo je také základním ústavním právem České republiky. Již 1700 občanů podepsalo petici proti záměru, to není jitření atmosféry, to je zájem o věci veřejné, ke kterému EIA každého občana povolává.

Nedivte se tedy, že Soběslaváci chtějí bránit svá práva a svůj životní prostor a chtějí záruky. Je to vzhledem k tomu, co v maximální variantě navrhuje záměr v průmyslové zóně, pochopitelné, správné a naprosto podle právního rámce. 

Investor svoji šanci představit včas záměr veřejnosti promarnil. Jsem rád, že občané města si svůj prostor brání. Věřím, že vytrvají a projekt v navržené variantě zůstane v powerpointové prezentaci jako odstrašující příklad. Zároveň věřím, že pořád není pozdě na celospolečenskou diskuzi o řešení problémů, které naše město ohrožují. Musí to být ale opravdová diskuze, kde občané a soběslavští podnikatelé nestojí stranou a cílem musí být dobrá a udržitelná budoucnost města. Nejsme v situaci, kdy se musíme upnout k jednomu projektu v průmyslové zóně, protože ten pro udržitelnou budoucnost města mnoho neslibuje.

Zde je stanovisko společnosti EXPRIN PROPERTY s.r.o. k petici proti záměru v průmyslové zóně, které bylo zveřejněno na webu města:

Je nám líto, že ještě předtím, než bylo možné plánovaný projekt pro Průmyslovou zónu Soběslav veřejnosti z naší strany představit, vznikla ve městě protestní petice. Je škoda, že autoři petice nás před jejím sepsáním nekontaktovali s žádostí o informace, které jim chyběly nebo jim nebyly zcela jasné. Místo toho vznikl text petice, který je ve velké míře založený pouze na domněnkách a neopodstatněných obavách. Místní obyvatele tak zjevně vystrašil. Ve vyjádřeních autorů petice se přitom objevují stále stejné ničím nepodložené informace.

Možná jsme měli být ve vztahu k obyvatelům Soběslavi aktivnější v komunikaci i my sami. Snažíme se to nyní rychle zlepšit. Podstatná část informací bude k dispozici v následujícím vydání Soběslavské hlásky, dokončujeme powerpointovou prezentaci, kterou budeme od 29. června 2020 moci poslat každému, kdo o to bude mít zájem, v průběhu července zpřístupníme k projektu i naše webové stránky. S vedením města se domlouváme na termínu prezentace projektu zastupitelům i veřejnosti, nabídli jsme schůzku i členům petičního výboru. Uskuteční se 7. července 2020.

Není naším cílem městu Soběslavi a jeho obyvatelům škodit. Chceme být dobrými sousedy. Připravili jsme projekt zástavby průmyslové zóny podle stanovených limitů, a to nejen ze strany Soběslavi. Nyní posuzuje jeho vliv na životní prostředí (EIA) Krajský úřad Jihočeského kraje v Českých Budějovicích. Proces bude trvat měsíce. Na jeho konci budeme vědět, jaká konkrétní zástavba bude v průmyslové zóně nakonec možná. A teprve poté začne územní řízení, kde bude i prostor pro všechny připomínky a návrhy. Tedy i ty, které se nyní objevují ve zdejším veřejném prostoru, a jež formulovali například i autoři petice.

Z tohoto pohledu nám připadá zbytečné dál jitřit atmosféru ve městě například pokračováním petice založené na nepravdivých údajích a spekulacích a nebo šířením dalších neověřených informací a obav. K jejich ověření nabízíme intenzivní spolupráci. Všechny odborné studie, například pro oblast ochrany životního prostředí, dopravy apod., jsou komukoliv na internetu k dispozici k prostudování jako součást dokumentace předložené na krajský úřad k posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA). Nás pak můžete kontaktovat na milan.hulinsky@exprin.cz.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.