SOBĚSLAV PROPERTY s.r.o.

Město již potřetí vstoupilo na křehký led, navzdory tomu, že předchozí dva pokusy skončily koupelí v ledové vodě. A třetí pokus dopadl snad ještě hůře. Ve zvířeném bahně a úlomcích ledu se už nevyzná nikdo. A přitom stačilo zdánlivě málo. Informovat od počátku transparentně o zájmech města.

Jedu rovinatou krajinou před Brnem po silnici z Vídně. Vytížená čtyřproudovka láká investory, stejně jako každý kilometr nově postavené D3. Je to nasnadě, jsou to ideální lokality pro umístění hal s ohledem na snadnou dostupnost. Ideální pro investory. Lidé bydlící kolem těchto tepen pokroku zpravidla moc nadšení nejsou. Taky není divu. Tady před Brnem jsou vidět různé velikosti hal, od těch menších, kde sídlí různé střední společnosti, až po ty velké, často napojené na logistiku. Poznáte je snadno, k dálnici se otevírají číslované doky pro nákladní auta. Čísla lezou daleko za první desítku. Na některých halách jsou cedule – „Haly k pronájmu“.  V Soběslavi je takových doků naplánována v maximální variantě bezmála stovka. K tomu studie vypočítává dopravní zatížení, kde se dostáváme vpravdě k hrozivým číslům. Maximální varianta, slyšíme často. Problém je, že žádná jiná varianta nebyla předložena. Není na výběr. Vše, co bude o projektu řečeno a bude uvozeno slovy „ono to tak nemusí být“, je sice hezký slib, ale pořád jen slib.

V celé kauze je od počátku jasná role investora. Jeho záměr je komerční. Ačkoli nevíme, kdo vlastně investorem bude, protože firmy se tu střídají a předávají si štafetový kolík. Vlastně to ale v tuto chvíli není tak zásadní. Víme, že ať bude investor kdokoli, jeho záměr je generování zisku.

Jaká je role města? Role města by měla být zajistit smysluplný rozvoj a dobré životní podmínky pro své občany. Pan starosta správně říká, že město potřebuje rozvoj, že je třeba se věnovat řešení úbytku obyvatel a udělat město atraktivní, aby se nám sem mladí vraceli. Řešením má být navržený projekt. Zda jím skutečně bude, nevíme, protože rozvoj města investor neřeší. Investor řeší, zda se vejde do limitů, které mu město nastavilo. A těch není mnoho.

Je smutné, že v kauze průmyslové zóny role města a role investora splývají. Ukázaly to první dva texty, které o projektu společnosti PZ Soběslav 1 s.r.o. město vypustilo na veřejnost. Investor se vůbec nenamáhal s představováním projektu. Všechno probíhalo bez zvláštní medializace. Až když se projekt dostal více do světla díky všímavosti občanů, pokusilo se město udělat propagaci projektu za investora. Pod nálepkou „Infocentrum“ začala působit téměř propagační kancelář záměru, kde vám vysvětlili, jak je projekt plný zeleně a úplně skvělý. Protože ale nepracovali se svými informacemi, začali se jim motat jednotlivé firmy, poradci, konzultanti, v textech se objevovaly nesmysly a nepravdy.

Projekt se naštěstí alespoň dostal na jednání Komise pro životní prostředí a přizváni byli i členové Komise výstavby.  Snahou bylo stihnout ještě lhůtu pro připomínkování projektu, kterou stanovil Krajský úřad, do jehož gesce zatím projekt v rámci projednávání řízení EIA spadá. Na zasedání byl pozván i pan starosta, který představil stručně vznik projektu, respektive touhu vybudovat funkční průmyslovou zónu v Soběslavi. Proběhla čilá diskuze, zaznělo mnoho výhrad k předloženému záměru a Komise ŽP nakonec vydala nesouhlasné stanovisko k projektu. Stanovisko komise je sice nezávazné, protože komise je z podstaty poradní orgán Rady města a Rada si musí říct, zda stanovisko vezme v potaz nebo nikoli. Zúčastnění členové komisí nicméně uvítali návrh pana starosty, že by bylo možné uspořádat setkání se zástupci investora.

To se také za pár dní uskutečnilo. Byli tam lidé ze společnosti DIVIDEND PLUS s.r.o., která kdysi vykupovala pozemky, lidé ze společnosti EXPRIN PROPERTY s.r.o., která údajně zastupuje předkladatele projektu do řízení EIA, tedy společnost PZ Soběslav 1 s.r.o., zástupce projektové kanceláře, která projekt záměru zpracovala, a nově najatý PR specialista. Za město se zúčastnili starosta, místostarosta, tajemník úřadu a jeden člen rady města. Za komise dorazili dva pozvaní členové pro každou komisi.

Nic nového v zásadě nebylo představeno. Projekt navzdory výtkám z komisí a v té době již i mnohým výtkám občanů, které vyústily v petici proti záměru, jede dál. „Stál peníze, takže nemá smysl jej dva dny před uplynutím lhůty na krajském úřadě měnit nebo stahovat,“ uvedou na místě zástupci investora.

Teď musím udělat vsuvku – také máte pocit, že je tam moc společností a ptáte se, kdo je tedy investor? Bohužel nevím, zdá se, že EXPRIN PROPERTY s.r.o., ale kdo ví, je to už třetí společnost.

Všichni nicméně v diskuzi ocenili, že proběhlo alespoň tohle setkání. Investor slíbil, že vytvoří vlastní web a bude o projektu informovat a komunikovat prostřednictvím svého PR specialisty. Zdá se, že se konečně role města a investora oddělily. S investorem se budou řešit výtky k záměru, město se konečně začne věnovat představování přínosů pro občany a diskuzím o tom, zda jsou vhodně nastavené parametry průmyslové zóny. Strašák v podobě maximální a jediné představené varianty čtyř obřích hal totiž leží na krajském úřadě.

Bohužel město opět vstoupí na tenký led a zkusí znovu udělat reklamu projektu. Představí shrnutí celého jednání v článku na webu města a následně na facebooku. Led se proboří už s první větou o přátelské atmosféře. V pořadí již třetí tendenčně zabarvený článek, který by byl ideální do čítanek jako ukázka manipulativního textu. Jako autorka je uvedena paní Nováková, redaktorka radničního periodika. Článek prý vznikl ve spolupráci se společností EXPRIN PROPERTY s.r.o.  Když se proti článku na sociální síti ohradí několik občanů, zaútočí, jako už po několikáté, Infocentrum města na petiční výbor s tím, že prý šíří fámy. V té době je pod peticí proti záměru podepsáno již 1500 lidí!

Co na tom, že všechny výroky Infocentra proti petici jsou vyvratitelné. Mnohem skandálnější je skutečnost, že text druhého dne zmizí, včetně všech výtek občanů. Když se občané pídí po zmizelém textu, je jim odpovězeno, že text byl stažen a zaslán k přepracování autorovi textu panu Hulínskému, tedy PR specialistovi investora. Namísto sdělení připomínek, vydání opravy textu a podání omluvy a vysvětlení, je text prostě smazán! Tenhle naprosto neprofesionální krok ovšem v době internetu nemá smysl, naopak, ukazuje, kam až zasahují manipulace s informacemi a nepochopitelná snaha po vytvoření dobrého obrazu. Nevysvětleny zůstávají otázky: Kdo byl tedy autorem textu? Paní Nováková z města nebo pan Hulínský od investora? Přičemž platí, že paní Nováková na jednání, o němž text pojednával, vůbec nebyla. To by snad mohlo vysvětlovat, proč v textu chyběly zásadní informace o výtkách k záměru, které byly vzneseny ze strany přítomných zástupců komisí, včetně nesouhlasného stanoviska jedné z nich. Vzpomínám si na výrok pana starosty, kterým reagoval před časem na nelichotivý nezávislý audit radničního periodika – Hlásky: „Věřím jen průzkumům, které sám zfalšuji.“

Zatímco se odehrává boj o článek, běží ještě jeden zápas. A sice požadavek některých členů Komise ŽP na to, aby bylo společně se zápisem z Komise zveřejněno i nesouhlasné stanovisko k záměru investora. Není jim vyhověno s tím, že stanovisko mělo být údajně zahrnuto přímo v zápise a že zápis už informaci v podobném duchu obsahuje.

Tedy zatímco investor publikuje články na webu města, schovaný pod jméno redaktorky Hlásky, komisím nejsou zveřejňována přijatá stanoviska a zastupitelům jsou odmítány články (viz úplně první informace o záměru, o jejíž publikování žádal zastupitel pan Kákona).

Skutečně by bylo lépe, kdyby investor komunikoval o svém záměru sám. Výmluvy na koronavirus jsou směšné. Web nebo letáky tu mohly být dávno, možností představení projektu je mnoho. Občané si podle zpráv investora mají počkat do července. Je přitom zvláštní, že koronavirus nezabránil zpracování projektu a jeho předložení do zjišťovacího řízení EIA. Město ani jeho Infocentrum tu nejsou od toho, aby prodávaly soukromý investiční záměr. Přešlapy, jichž se přitom opakovaně dopouštějí, jsou těžce za hranou a jsou neprofesionální.

A propos, kdo je tu vlastně to město? Určitě ne zastupitelstvo města. Mnozí zastupitelé o záměru vůbec nevěděli. Projekt projednávala Rada města v dubnu 2020 (8. schůze, 21.4.2020), to byl ovšem ještě projekt společnosti DIVIDEND PLUS s.r.o. Vztahy mezi společnostmi město občanům vůbec neosvětlilo. Stejně jako mlčelo o projektu. A kdo ví, zda by nepromlčelo i celou dobu, kterou dal krajský úřad na připomínkování ve zjišťovacím řízení EIA. Vždyť přece stačí povinnost zveřejňovat na úřední desce.

Kdy bude projekt představen a projednán na zastupitelstvu a kdy budou konečně občanům sděleny konkrétní výhody projektu a vysvětleno, proč někteří představitelé města tolik tlačí na pilu v posouvání projektu směrem k realizaci?

Ti, kteří pro projekt horují, měli už dávno představit konkrétní přínosy. Pokud mají k projektu výhrady, nechť je jasně prezentují a uvedou, jaké nástroje a kdy použijí k regulaci megalomanského záměru. Územní plán ve stávající podobě mnoho nástrojů nenabízí. Obecná ujištění, která zatím zazněla, nedávají občanům žádné záruky. 

Těmito směry by město mělo napřít síly namísto útoků na petici, která je nejen řádnou součástí procesu EIA, ale také základním ústavním právem každého občana.

Město je základním samosprávným územním společenstvím občanů. Jim, nikoli investorovi, se vedení města zodpovídá, pro občany má pracovat a občany má brát vážně. 

Opravdová diskuze o záměru v průmyslové zóně a jeho přínosu pro budoucnost města měla začít už dávno, a je to chyba těch, kteří projekt připravovali a věděli o něm. Nezačne-li však diskuze ani nyní, bude to systémové selhání vedení města, na které ještě dlouho nezapomeneme. 

zdroj obrázků: Pixabay.com

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.