Doplňující informace nebo další mlha?

Po kritice a vzniku petice se informační kanály města opět otevřely a vypustily… inu, co vlastně vypustily? 

Jeden by čekal, že se konečně dozví ty tolik proklamované přínosy projektu. Místo toho další kondicionály a zastírání skutečnosti. Tedy přesněji kondicionály u těch kritizovaných věcí, pozitiva, ta jsou přece, milí občané, jasná. Nevidí je jen hlupák. 

Tedy znovu. Ve zjišťovacím řízení EIA je jasně popsaný projekt. Ano, je to návrh, mnoho věcí v něm není konkrétních, ale mnoho ano. Zopakujme si znovu, co je v něm psáno. Tentokrát sáhneme do části G, která se jmenuje všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru. Zde se píše: Předmětem oznámení je novostavba 4 hal sloužících pro lehkou výrobu a skladování se souvisejícími objekty (zpevněné plochy, vrátnice, sprinklerovny, areálové rozvody, retenční objekty – suché poldry, dopravní napojení kruhovým objezdem, přeložky stávajících sítí atd.). Výrobní a skladové haly jsou navrženy jako 4 obdélníkové objekty o celkové zastavěné ploše 71 796 m2 (hala A má zastavěnou plochu 13 809 m2, hala B 19 948 m2, hala C 21 562 m2 a hala D 16 477 m2). Celková plocha záměru je 20,3908 ha (40 % z této výměry činí zeleň). Součást jsou i parkovací plochy s celkem 789 parkovacími místy pro osobní automobily, 97 nákladními doky a 3 podélnými stáními pro nákladní automobily u haly B.

Navzdory tomu paní Nováková na webu města a v diskuzích stále trucovitě opakuje: “Skutečný počet parkovacích míst, velikost a počet hal bude závislý na příchodu konkrétních podnikatelských subjektů. V budoucnu namísto jedné z hal mohou tedy být například dvě nebo více menších. Haly mohou provozovat různé firmy a může se jednat jak o výrobní firmy, tak určitou formu skladování – vzniknout zde může např. internetový obchod, velké distribuční sklady jako ty u dálnice na Prahu však s ohledem na rozlohu nikoliv.”

Ne, projekt píše jasně, že záměr jsou čtyři haly v uvedených rozměrech, nikoli více menších hal, ani několika nafukovacích hal, které se budou přizpůsobovat aktuálnímu nájemci. Případné kladné závazné stanovisko Krajského úřadu bude na předmět popsaný v projektu a tím jsou 4 haly.  

Stejně jasně píše záměr  o množství parkovacích míst a počtu doků pro kamiony. Jistě, je to maximální možnost. Možná doky nebudou chrlit jeden kamion za druhým, ale kdo to zaručí, když už jich tam jednou bude 97? 

Jaká norma určuje počet těch stání? Obecně žádná. Normu zakládá teprve konkrétní použití. Pokud budete požadovat nějaký obrat zboží a počítat s určitým obratem kamionů, pak je jasné, že norma vám řekne, že potřebujete příslušný počet dokovacích stání, protože jsou definovány manipulační prostory, limity a další náležitosti. Stejné je to s rozpočtem parkovacích míst pro osobní auta.

Projekt mohl být předložen ve variantách, ale nebyl. Tedy platí, co je v něm psáno. Na dovysvětlování se v EIA nehraje. Když bude údajně v místě pracovat méně lidí, jezdit tam méně aut a vůbec to vlastně bude vypadat jinak, proč je na Krajský úřad předkládán tento projekt? A proč paní Nováková uvádí těch 200 administrativních pracovníků a takticky  nezmiňuje těch 1300 zaměstnanců celkem, na tři směny 365 dní v roce, jak uvádí projekt?

A to vůbec nechci pomyslet na možnost, která může také nastat. Budou tu haly a nebudou nájemci. Vzniknout tu sklady duchů. Opravdoví bubáci. Tohle se může klidně stát, případy prázdných hal, kde není zájem o nájem, existují. 

Je skandální, jakým způsobem oficiální informační zdroj města soustavně překrucuje informace a mlží. Nenechte si proto namluvit, že projekt bude vypadat jinak. Pokud se neozvete, nebude! Pokud nikdo nevznese připomínky, bude to vypadat přesně tak, jak je v záměru popsáno. 

Jednoduše proto, že to je pro investora nejvýhodnější varianta. Umožní mu to podle jeho potřeb a zájmu flexibilně měnit obsazení hal. Ano, může tam být výroba, pak se třeba nevyužijí všechny ty doky na kamiony, protože běžná strojírenská výroba nepotřebuje nějakých 25 doků na budovu. Kolik doků mají třeba České houby, kolik ten panem starostou připomínaný Motor Jikov? Když majitel zóny nebude mít vhodného výrobního nájemce, dá do hal místo strojů regály a pak tu pojede jeden kamion za druhým.  A proč by nejel, když projekt schválíme pro provoz až 870 nákladních souprav za 24 hodin, z toho 286 v noci mezi 22 a 6 hodinou. 

Srovnání projektového záměru s areálem Motor Jikov, protože proporce jsou v tomhle projektu důležité.

Prý strašíme lidi, bouří se infocentrum a pan starosta. Pak ovšem pojmenovávají špatného strašáka. Tím strašákem je totiž projektový záměr, který všechny tahle čísla uvádí. Je to projektový záměr, který přesně kopíruje ta logistická (výrobně/skladovací) centra u Prahy a dálnic. Nechápu, kde bere paní Nováková tu jistotu, že to tak v Soběslavi nebude. Ostatně, logistické centrum Kauflandu má celkovou zastavěnou plochu více než 70000 m2 a navrhované haly v Soběslavi? Aha 71 796 m2! Máte pravdu, to je úplně něco jiného, že? Pořád to není Amazon, ten má 90 tis. m2, a na to bychom v Soběslavi museli ještě povolit o jednu halu víc. A proč vlastně ne, když jediným limitem našeho územního plánu v průmyslové zóně je zastavěnost parcel nejvýše 60%, logistická centra jsou podmíněně přípustná, pokud doprava nebude vedena obytnou zónou.

Je skvělé, že lidé podepisují petici a že se kolem celého  záměru otevírá diskuze. Představení takového projektu má vzniknout z popudu města automaticky, ne až pod tlakem petice. Město má informovat o faktech, nemlžit, nezlehčovat negativní dopady projektu. Představení a diskuze nad projektem a směřováním průmyslové zóny má být diskuze všech, nejen odborníků. EIA počítá se všemi, protože tvůrcům tohohle zákona bylo jasné, že projekty takového rozsahu se dotýkají úplně všedních životů lidí. Zásadní je, aby představitelé města zcela seriózně a bez kondicionálů pojmenovali ta zcela reálná rizika a hrozby a uvedli alespoň nějaké měřitelné záruky a přínosy. Projekt takového rozsahu musí splňovat požadavky veřejného zájmu – tedy město z něj má mít alespoň takový prospěch, jako má provozovatel a vlastník. A pozor, město teď není ani rada, ani zastupitelstvo, město  jsme my všichni. 

Souhlasím s panem starostou potud, že veřejná diskuze nad záměrem je žádoucí a že Soběslav potřebuje rozvoj. V první řadě ovšem rozvoj bytového fondu a kvalitního prostředí. Lidé totiž zvládají nějaké ty kilometry dojíždět, ale chtějí především kvalitně bydlet a žít. Průmyslová zóna je logická, měli bychom ji rozvíjet. Ale rozvoj hledí na budoucnost, ptá se také těch mladých, které chceme přitáhnout, a sází na technologie 21. století, na principy udržitelnosti krajiny, na participaci, na věcné informace a ne na dinosaury v podobě obřích hal.

5 odpovědí na “Doplňující informace nebo další mlha?”

    1. Tenhle článek zakázán nebyl. Takové texty ani do Hlásky nemá smysl posílat, protože je neotisknou. Neotištěný článek byl článek pana Kákony, jednoho ze zastupitelů. Zcela paradoxně a příznačně si v dalším komentáři Infocentra můžete přečíst, že se máte u zastupitelů informovat. Zapomněli ovšem dodat, že informace má nejspíš jen pan starosta. Když se zastupitel ozve tak, že se to panu starostovi nelíbí, není jeho článek otištěn. A takhle my si tu žijeme. Soběslav je díky téhle atmosféře opravdu bizarním skanzenem.

  1. Pane Kozlíčku, ty informace, které podle Vás p. Nováková stále trucovitě opakuje a jsou podle Vás nepravdivé, jsou pouze informace zprostředkované od investora a představitelů města. Obyvatelé města by měli tyto informace také mít. Nestačí jen prezentovat informace z projetku (který si lidé mohou stáhnout a přečíst). Projekt je také třeba uvést do souladu s praxí a informovat o tom, jak se bude (i s ohledem na aktuální dění) vyvíjet. Předpokládaný termín začátku realizace – r. 2021 např. pravděpodobně ovlivní mimo jiné výstavba koridoru. Tady se nikdo neozývá proti petici, na kterou mají lidé právo. Vadí nám účelové překrucování informací a nafukování problematiky nejen prostřednictvím nepřiměřených videí, kde např. prezentujete dopravu související s průmyslovým parkem způsobem, jako by pomalu těch 1 000 kamionů mělo přijet do Soběslavi ve stejný okamžik, za účelem burcování a ovlivňování veřejnosti. Kdo chtěl se k věci na internetu vyjádřil. Město už se k projektu také vyjádřilo. Do projektu mohou obyvatelé nahlédnout. Informovat se mohou i na MěÚ a u zastupitelů a představitelů města. Nechte je, ať si v klidu udělají vlastní názor.

    1. Jste už s tím vaším kolovrátkem opravdu směšní. Co to znamená uvést projekt do souvislosti s praxí? Jaké informace mají ti zastupitelé a proč cenzurujete jejich příspěvky do Hlásky. S několika zastupiteli jsem hovořil a žádné informace nemají. Pokud má pan starosta tak zásadní informace, proč je tají a vy za něj vypouštíte mlhu? Kromě vás nikdo nic nepřekrucuje – v mých textech pracuji s projektem a údaji, které jsou v něm předložené a ke kterým bude Kraj vydávat své závazné stanovisko. Znovu a znovu: Kraj bude rozhodovat o záměru, který je předložen. Když teď nedostane zpětnou vazbu, bude mnohem těžší na projektu něco v budoucnu měnit. Vaše zlehčování údajů uvedených v záměru a zamlčování zásadních negativ projektu je skandální a umožňuje salámovou metodou realizovat nějaký záměr, o kterém veřejnost není informována a neví o něm ani zastupitelé. Lžete s těmi kamiony, stejně jako jste lhali o stromech, termínu realizace a dalších věcech. Z počtů zaměstnanců neustále melete o těch 200 místech v administrativě a mlčíte o dalších stovkách provozních zaměstnanců. Nechat lidi v klidu, to je pro vás typické. Znamená to neříct jim plnou pravdu, informovat jen v nezbytně nutném rozsahu a zajišťovat tak stávajícímu vedení města klid na práci. Naštěstí už nežijeme v době jednoho informačního zdroje.

  2. Vážení zástupci Infocentra ,

    jako ¨obyčejná ¨obyvatelka Chlebova vidím pouze to, co je psáno v dokumentaci projektu a co je psáno to je prostě dáno – a tam se píše , co developer zamýšlí !!! To znamená , že to je nejhorší varianta pro nás všechny a naši zastupitelé (většina) nás opět hodili přes palubu . Zajímá je jen a pouze co z toho budou mít oni , ale jak se na věc díváme MY občané je nezajímalo a nezajímá , protože by se o tomto záměru již dávno veřejně diskutovalo ! V dopravě dělám již mnoho let a tak o tom taky něco vím a věřte mi , že nikdo z Chlebova si tu nepřeje zažít najednou ani 20 kamiónů natož 1000. Kde ty kamiony budou čekat a pauzovat , když jsou v projektu pouze 4 místa na stání a mezi Tábor a Č.Budějovicemi není žádné parkoviště právě pro kamiony ??? Ano budou postávat co nejblíže k nakládce a vykládce , což znamená po okolních vesnicích ! Tak už nám tu prosím přestaňte nalhávat , jak to vše bude happy a úžasné pro nás všechny – NEBUDE . S pozdravem Lucie Mateová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.